Tìm hiểu về thương hiệu Wrist Ấn Độ

Tìm hiểu thông tin thương hiệu Wrist Ấn Độ Vào năm 1963, thương hiệu Wrist được đăng ký bảo hộ độc quyền bởi ông Kanha Shetty, người Ấn Độ. Tuy nhiên, ban đầu tên công ty của ông được gọi là Công ty đồ gỗ Wrist. Đến năm 1969, Công ty được chuyển đổi sang […]